کارنامه عملکرد بر اساس مناطق شهرداری حوزه انتخابیه

اخذ اعتبارات ملی از سهم نماینده در پروژه های شاخص شهرستان یزد

 

اخذ اعتبارات ملی نماینده مردم ویژه شهرستان اشکذر

اخذ اعتبارات ملی از سهم نماینده مردم برای اجرای پروژه های شهرستان زارچ

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا