کارنامه عملکرد بر اساس ریاست کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس(ملی)

 

ارائه عملکرد دکتر محمدصالح جوکار در جلسات کمیسیون، کارگروه‌ها، سفرها و بازدیدها

 

ارائه عملکرد فعالیت دکتر محمدصالح جوکار در اخذ  مصوبات تصویب شده در کمیسیون و نوبت صحن علنی مجلس

 

ارائه عملکرد فعالیت در حوزه اخذ مصوبات تصویب شده در مجلس، ابلاغ و اجرا

 

دکمه بازگشت به بالا