وزیر امورخارجه

ادامه نشست کمیسیون امور داخلی کشور وشوراهای مجلس با وزرای پیشنهادی
آخرین اخبار

ادامه نشست کمیسیون امور داخلی کشور وشوراهای مجلس با وزرای پیشنهادی

نشست كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس با وزراي پيشنهادي “امورخارجه “، “بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ،”…
دکمه بازگشت به بالا