ایجاد شکاف و التهاب‌آفرینی نقشه دشمن برای ملت ایران

دکتر

محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با اشاره به حوادث اخیر در کشور گفت: اعتراض و اغتشاش دو مقوله جدا از هم هستند، اعتراضات معمولا برای مطالبات صنفی، اجتماعی، سیاسی و با احترام به قوانین انجام می‌گیرد اما متاسفانه در حوادث اخیر عده‌ای با منحرف کردن مطالبات مردم دست به اغتشاش زدند.

وی ادامه داد: در حوادث اخیر جریاناتی، با تهییج و تحریک افکار عمومی و با نفوذ به جریان‌های مطالبه‌گر مردمی با منحرف کردن مطالبه اصلی مردم، با خشونت‌آفرینی و خسارت‌ به اموال عمومی و بیت المال به هزینه‌تراشی برای ملت پرداختند.

نماینده مردم یزد و اشکذر با بیان اینکه مشخص است که این اغتشاشات از بیرون کشور و توسط دشمنان این نظام هدایت می‌شود، ادامه داد: این جریانات وابسته به سلطنت طلبان، منافقین، بهائیت و دولت‌های امریکا و انگلیس هستند که به تحریک احساسات و افکار عمومی می‌پردازند و مردم را به آشوب فرا می‌خوانند.

جوکار با بیان اینکه ایجاد شکاف و التهاب آفرینی نقشه شوم دشمن برای ملت ایران است، گفت: اغتشاشات و اتفاقات اخیر در کشور با نقشه دشمن دنبال می‌شود و دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و دو قطبی در بین ملت ایران است تا بتواند به اهداف خود دست یاید اما ملت ایران مانند همیشه با انسجام و اتحاد داخلی نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کنند.

وی ادامه داد: ایجاد دوقطبی در سطح جامعه موجب بی ثباتی در کشور خواهد شد و دستاوردهایی که می‌توان در سایه آرامش برای ملت ایران فراهم شود را دستخوش تغییر قرار می‌دهد و اوضاع را به ضرر ملت ایران و به نفع دشمن تغییر می‌دهد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا