ادامه نشست کمیسیون امور داخلی کشور وشوراهای مجلس با وزرای پیشنهادی

نشست كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس با وزراي پيشنهادي “امورخارجه “، “بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ،” ورزش و جوانان ” و ” #تعاون كار و رفاه اجتماعي برگزار شد.

مردادماه١٤٠٠

نشست کمیسیون امور داخلی کشور با وزرای پیشنهادی
نشست کمیسیون امور داخلی کشور با وزرای پیشنهادی
نشست کمیسیون امور داخلی کشور با وزرای پیشنهادی
نشست کمیسیون امور داخلی کشور با وزرای پیشنهادی
نشست کمیسیون امور داخلی کشور با وزرای پیشنهادی
نشست کمیسیون امور داخلی کشور با وزرای پیشنهادی
نشست کمیسیون امور داخلی کشور با وزرای پیشنهادی
نشست کمیسیون امور داخلی کشور با وزرای پیشنهادی
نشست کمیسیون امور داخلی کشور با وزرای پیشنهادی
نشست کمیسیون امور داخلی کشور با وزرای پیشنهادی
نشست کمیسیون امور داخلی کشور با وزرای پیشنهادی
نشست کمیسیون امور داخلی کشور با وزرای پیشنهادی
نشست کمیسیون امور داخلی کشور با وزرای پیشنهادی
نشست کمیسیون امور داخلی کشور با وزرای پیشنهادی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا