افتتاح پروژه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر جوکار و جمالی نژاد

پروژه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار نماینده مردم شریف یزد، اشکذر و بخش ندوشن و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و دکتر مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور به بهره برداری رسید.

افتتاح پروزه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار
افتتاح پروزه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار
افتتاح پروزه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار
افتتاح پروزه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار
افتتاح پروزه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار
افتتاح پروزه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار
افتتاح پروزه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار
افتتاح پروزه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار
افتتاح پروزه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار
افتتاح پروزه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار
افتتاح پروزه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار
افتتاح پروزه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار
افتتاح پروزه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار
افتتاح پروزه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار
افتتاح پروزه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار
افتتاح پروزه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار
افتتاح پروزه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار
افتتاح پروزه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار
افتتاح پروزه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار
افتتاح پروزه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار
افتتاح پروزه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار
افتتاح پروزه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار
افتتاح پروزه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار
افتتاح پروزه های عمرانی شهر شاهدیه با حضور دکتر محمدصالح جوکار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا