بررسی اولویت‌های تقنینی و نظارتی کمیسیون شوراها با حضور رئیس مجلس

در جلسه عصر دوشنبه ۴ مردادماه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی كه با حضور محمدباقر قالیباف برگزار شد، درباره اولویت های تقنینی و نظارتی این کمیسیون در اجلاسیه دوم و سه سال پیش رو بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در ابتدای جلسه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نکات و دغدغه هایی را مطرح کرد و سپس تعدادی از اعضای کمیسیون هم مطالب و نکات مدنظر خود را مطرح کردند.

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی مطالبی درباره اولویت های تقنینی و نظارتی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در این جلسه مطرح کرد.

اصلاح نظام اداری و اجرایی کشور می تواند مهمترین اولویت کمیسیون در ادامه کار باشد و طرح مدیریت جامع شهری و روستایی قرار بر این شد که در کمیسیون به طور جدی مورد رسیدگی قرار گیرد.

همچنین اصلاح قانون انتخابات و احزاب هم جزو اولویت های تقنینی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خواهد بود و در نهایت مقرر شد با یک جمع بندی نهایی طی روزهای آتی، کمیسیون به وظایف و اولویت های خود در ادامه مسیر به طور دقیق بپردازد.

نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس
نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس
نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس
نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس
نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس
نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس
نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس
نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس
نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس
نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلسنشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس
نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس
نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس
نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس
نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس
نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس
نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا