بررسی روند انتخابات توسط رئیس مجمع نمایندگان استان در محل ستاد انتخابات استان و شهرستان یزد

بازديد دكتر محمد صالح جوكار عضو هيئت مركزي نظارت بر انتخابات و رئيس مجمع نمايندگان استان يزد از ستاد انتخابات استان و شهرستان يزد و بررسي روند انتخابات و عرض خدا قوت به عوامل نظارتي و اجرايي انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري و ششمين دوره شوراي اسلامي شهر و روستا در محل استانداري يزد و فرمانداري يزد

٢٨خردادماه١٤٠٠

بررسی روند انتخابات توسط رئیس مجمع نمایندگان استان در محل ستاد انتخابات
بررسی روند انتخابات توسط رئیس مجمع نمایندگان استان در محل ستاد انتخابات
بررسی روند انتخابات توسط رئیس مجمع نمایندگان استان در محل ستاد انتخابات
بررسی روند انتخابات توسط رئیس مجمع نمایندگان استان در محل ستاد انتخابات
بررسی روند انتخابات توسط رئیس مجمع نمایندگان استان در محل ستاد انتخابات
بررسی روند انتخابات توسط رئیس مجمع نمایندگان استان در محل ستاد انتخابات
بررسی روند انتخابات توسط رئیس مجمع نمایندگان استان در محل ستاد انتخابات
بررسی روند انتخابات توسط رئیس مجمع نمایندگان استان در محل ستاد انتخابات
بررسی روند انتخابات توسط رئیس مجمع نمایندگان استان در محل ستاد انتخابات
بررسی روند انتخابات توسط رئیس مجمع نمایندگان استان در محل ستاد انتخابات
بررسی روند انتخابات توسط رئیس مجمع نمایندگان استان در محل ستاد انتخابات
بررسی روند انتخابات توسط رئیس مجمع نمایندگان استان در محل ستاد انتخابات
بررسی روند انتخابات توسط رئیس مجمع نمایندگان استان در محل ستاد انتخابات
بررسی روند انتخابات توسط رئیس مجمع نمایندگان استان در محل ستاد انتخابات
بررسی روند انتخابات توسط رئیس مجمع نمایندگان استان در محل ستاد انتخابات
بررسی روند انتخابات توسط رئیس مجمع نمایندگان استان در محل ستاد انتخابات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا