دولت اگر اعتماد به مردم بکند…

دکتر جوکار:
ما 12 میلیون نفر جوان در این کشور در سن 24 تا 29 سال داریم که ازدواج نکردند و اولین موضوعشان این است که ما مسکن نداریم
با این شیوه اگر بخواهیم حرکت کنیم هیچ وقت اینها نمی توانند ازدواج کنند
بعضی می گویند دولت نمی تواند و توانایی ندارد
دولت که نباید خودش اقدام به تولید(ساخت)مسکن بکند
دولت اگر زمین را بدهد، تسهیلات بدهد و به مردم اعتماد کند، همین تعاونی هایی که خود فاقدین مسکن تشکیل می دهند می توانند مثل مسکن های مهر صاحب خانه شوند
چطور ما در موضوع مسکن مهر توانستیم این همه حجم خانه سازی را انجام دهیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا