سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار «حسینیه عاشورا»

سلسله ديدارهاي مردمي دكتر محمدصالح جوكار نماينده مردم شريف يزد، اشكذر، بخش ندوشن در مجلس شوراي اسلامي در حسينيه ي هيئت عاشورا واقع در محله امامزاده جعفر يزد
اين ديدار ساعت٨:٣٠ صبح با استقبال هيئت امنا حسينيه و هيئت عاشورا آغاز و تا ساعت ١٣ بطول انجاميد.
در اين ديدار مردمي با رعايت پروتكل بهداشتي ٤٣ نفر از شهروندان با نماينده ي مردم، مشكلات و درخواست هاي خود را درميان گذاشتند.

سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشوراسلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا
سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار حسینسه عاشورا

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا