سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار «حسینیه بزرگ نعیم آباد»

سلسله ديدارهاي مردمي دکتر محمد صالح جوکار نماینده مردم شریف یزد، اشکذر و بخش ندوشن و رئیس مجمع نمایندگان استان یزد
در حسينيه بزرگ نعیم آباد با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

19 شهریورماه 1400

سلسله ديدارهاي مردمي دکتر محمد صالح جوکار در حسينيه بزرگ نعیم آباد
سلسله ديدارهاي مردمي دکتر محمد صالح جوکار در حسينيه بزرگ نعیم آباد
سلسله ديدارهاي مردمي دکتر محمد صالح جوکار در حسينيه بزرگ نعیم آباد
سلسله ديدارهاي مردمي دکتر محمد صالح جوکار در حسينيه بزرگ نعیم آباد
سلسله ديدارهاي مردمي دکتر محمد صالح جوکار در حسينيه بزرگ نعیم آباد
سلسله ديدارهاي مردمي دکتر محمد صالح جوکار در حسينيه بزرگ نعیم آباد
سلسله ديدارهاي مردمي دکتر محمد صالح جوکار در حسينيه بزرگ نعیم آباد
سلسله ديدارهاي مردمي دکتر محمد صالح جوکار در حسينيه بزرگ نعیم آباد
سلسله ديدارهاي مردمي دکتر محمد صالح جوکار در حسينيه بزرگ نعیم آباد
سلسله ديدارهاي مردمي دکتر محمد صالح جوکار در حسينيه بزرگ نعیم آباد
سلسله ديدارهاي مردمي دکتر محمد صالح جوکار در حسينيه بزرگ نعیم آباد
سلسله ديدارهاي مردمي دکتر محمد صالح جوکار در حسينيه بزرگ نعیم آباد
سلسله ديدارهاي مردمي دکتر محمد صالح جوکار در حسينيه بزرگ نعیم آباد
سلسله ديدارهاي مردمي دکتر محمد صالح جوکار در حسينيه بزرگ نعیم آباد
سلسله ديدارهاي مردمي دکتر محمد صالح جوکار در حسينيه بزرگ نعیم آباد
سلسله ديدارهاي مردمي دکتر محمد صالح جوکار در حسينيه بزرگ نعیم آباد
سلسله ديدارهاي مردمي دکتر محمد صالح جوکار در حسينيه بزرگ نعیم آباد
سلسله ديدارهاي مردمي دکتر محمد صالح جوکار در حسينيه بزرگ نعیم آباد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا