سلسله دیدارهای مردمی مسجد موسی بن جعفر(ع)

سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار در مساجد و حسینیه محلات یزد «مسجد موسی بن جعفر(ع) محله آزادشهر»

دیدارهای مردمی نماینده مردم شریف یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی هر هفته در مساجد و حسینیه محلات با هماهنگی هیئت امنا محلات و حسینیه ها برگزار می شود.

دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر
دیدار مردمی دکتر جوکار در مسجد موسی بی جعفر منطقه آزادشهر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا