سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکار «مسجد جامع کبیر یزد»

سلسله ديدارهاي مردمي دکتر محمد صالح جوکار نماینده مردم شریف یزد، اشکذر و بخش ندوشن و رئیس مجمع نمایندگان استان یزد
در مسجد جامع کبیر یزد با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

دیدارهای مردمی دکتر جوکار در مسجد جامع
دیدارهای مردمی دکتر جوکار در مسجد جامع
دیدارهای مردمی دکتر جوکار در مسجد جامع
دیدارهای مردمی دکتر جوکار در مسجد جامع
دیدارهای مردمی دکتر جوکار در مسجد جامع
دیدارهای مردمی دکتر جوکار در مسجد جامع
دیدارهای مردمی دکتر جوکار در مسجد جامع
دیدارهای مردمی دکتر جوکار در مسجد جامع
دیدارهای مردمی دکتر جوکار در مسجد جامع
دیدارهای مردمی دکتر جوکار در مسجد جامع
دیدارهای مردمی دکتر جوکار در مسجد جامع
دیدارهای مردمی دکتر جوکار در مسجد جامع
دیدارهای مردمی دکتر جوکار در مسجد جامع
دیدارهای مردمی دکتر جوکار در مسجد جامع
دیدارهای مردمی دکتر جوکار در مسجد جامع
دیدارهای مردمی دکتر جوکار در مسجد جامع
دیدارهای مردمی دکتر جوکار در مسجد جامع
دیدارهای مردمی دکتر جوکار در مسجد جامع
دیدارهای مردمی دکتر جوکار در مسجد جامع
دیدارهای مردمی دکتر جوکار در مسجد جامع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا