سلسله دیدار های مردمی دکتر جوکار «مسجد جامع رضوانشهر»

سلسه ديدارهاي مردمي دكتر محمد صالح جوكار نماينده مردم شريف يزد ، اشكذر و بخش ندوشن در مجلس شوراي اسلامي در مسجد جامع رضوانشهر با رعايت پروتكل هاي بهداشتي برگزار شد.
در اين ديدار مردم رضوانشهر به طور مستقيم درخواست ها و مشكلات خود را با نماينده در ميان گذاشتند.
اين ديدار با رعايت پروتكل هاي بهداشتي با حضور ٣٠ نفر از شهروندان رضوانشهر به مدت ١ ساعت و ٣٠ دقيقه به طول انجاميد.

سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع
سلسله دیدار های مردمی دکتر جورضوانشهرکار مسجد جامع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا