سلسله دیدار های مردمی دکتر جوکار «مسجد امام سجاد(ع)»

سلسله ديدارهاي مردمي دكتر محمد صالح جوكار نماينده مردم شريف يزد و اشكذر و بخش ندوشن در مجلس شوراي اسلامي در مسجد امام سجاد(ع) محله امامشهر يزد برگزار شد.

در اين ديدار مردمي ٥ ساعته ٣٨ نفر با نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي ديدار و درخصوص مشكلات خود گفتگو كردند.

سلسله ديدارهاي مردمي دكتر محمد صالح جوكار در مسجد امام سجاد(ع)
سلسله ديدارهاي مردمي دكتر محمد صالح جوكار در مسجد امام سجاد(ع)
سلسله ديدارهاي مردمي دكتر محمد صالح جوكار در مسجد امام سجاد(ع)
سلسله ديدارهاي مردمي دكتر محمد صالح جوكار در مسجد امام سجاد(ع)
سلسله ديدارهاي مردمي دكتر محمد صالح جوكار در مسجد امام سجاد(ع)
سلسله ديدارهاي مردمي دكتر محمد صالح جوكار در مسجد امام سجاد(ع)
سلسله ديدارهاي مردمي دكتر محمد صالح جوكار در مسجد امام سجاد(ع)
سلسله ديدارهاي مردمي دكتر محمد صالح جوكار در مسجد امام سجاد(ع)
سلسله ديدارهاي مردمي دكتر محمد صالح جوكار در مسجد امام سجاد(ع)
سلسله ديدارهاي مردمي دكتر محمد صالح جوكار در مسجد امام سجاد(ع)
سلسله ديدارهاي مردمي دكتر محمد صالح جوكار در مسجد امام سجاد(ع)
سلسله ديدارهاي مردمي دكتر محمد صالح جوكار در مسجد امام سجاد(ع)
سلسله ديدارهاي مردمي دكتر محمد صالح جوكار در مسجد امام سجاد(ع)
سلسله ديدارهاي مردمي دكتر محمد صالح جوكار در مسجد امام سجاد(ع)
سلسله ديدارهاي مردمي دكتر محمد صالح جوكار در مسجد امام سجاد(ع)
سلسله ديدارهاي مردمي دكتر محمد صالح جوكار در مسجد امام سجاد(ع)
سلسله ديدارهاي مردمي دكتر محمد صالح جوكار در مسجد امام سجاد(ع)
سلسله ديدارهاي مردمي دكتر محمد صالح جوكار در مسجد امام سجاد(ع)
سلسله ديدارهاي مردمي دكتر محمد صالح جوكار در مسجد امام سجاد(ع)
سلسله ديدارهاي مردمي دكتر محمد صالح جوكار در مسجد امام سجاد(ع)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا