نشست جوکار با معاون وزیر و با رئیس سازمان راه آهن کشور

محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شواری اسلامی با معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راه آهن کشور دیدار و گفت و گو کرد.

دیدار محمدصالح جوکار با رئیس سازمان راه آهن کشور
دیدار محمدصالح جوکار با رئیس سازمان راه آهن کشور
دیدار محمدصالح جوکار با رئیس سازمان راه آهن کشور
دیدار محمدصالح جوکار با رئیس سازمان راه آهن کشور
دیدار محمدصالح جوکار با رئیس سازمان راه آهن کشور
دیدار محمدصالح جوکار با رئیس سازمان راه آهن کشور
دیدار محمدصالح جوکار با رئیس سازمان راه آهن کشور
دیدار محمدصالح جوکار با رئیس سازمان راه آهن کشور
دیدار محمدصالح جوکار با رئیس سازمان راه آهن کشور
دیدار محمدصالح جوکار با رئیس سازمان راه آهن کشور
دیدار محمدصالح جوکار با رئیس سازمان راه آهن کشور
دیدار محمدصالح جوکار با رئیس سازمان راه آهن کشور
دیدار محمدصالح جوکار با رئیس سازمان راه آهن کشور
دیدار محمدصالح جوکار با رئیس سازمان راه آهن کشور
دیدار محمدصالح جوکار با رئیس سازمان راه آهن کشور
دیدار محمدصالح جوکار با رئیس سازمان راه آهن کشور
دیدار محمدصالح جوکار با رئیس سازمان راه آهن کشور
دیدار محمدصالح جوکار با رئیس سازمان راه آهن کشور
دیدار محمدصالح جوکار با رئیس سازمان راه آهن کشور
دیدار محمدصالح جوکار با رئیس سازمان راه آهن کشور
دیدار محمدصالح جوکار با رئیس سازمان راه آهن کشور
دیدار محمدصالح جوکار با رئیس سازمان راه آهن کشور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا