نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس به ریاست دکتر جوکار و با حضور فرمانده ناجا

نشست اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر محمد صالح جوکار و با حضور سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی کشور در محل برگزاری نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس برگزار شد.

 

نشست کمیسیون امورداخی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون امورداخی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون امورداخی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون امورداخی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون امورداخی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون امورداخی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون امورداخی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون امورداخی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون امورداخی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون امورداخی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون امورداخی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون امورداخی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون امورداخی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون امورداخی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون امورداخی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون امورداخی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون امورداخی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون امورداخی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون امورداخی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون امورداخی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا