نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم

در ادامه حضور وزراي پيشنهادي دولت سيزدهم در كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي براي تشريح برنامه هاي خود، وزرای پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، اموراقتصادی و دارایی ، ارتباطات و فناوری اطلاعات در كميسيون امور داخلي كشور و شوراها حضور يافتند.

٢٤مردادماه١٤٠٠

نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا