پاسخ وزارت آموزش و پرورش به تذکر کتبی دکتر جوکار در خصوص مشکلات معلمین خرید خدمات آموزشی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمد صالح جوکار
نماینده محترم مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی

ضمن ارزوی سلامتی و توفیقات رو افزون در پاسخ به تذکر کتبی جنابعالی از وزیر محترم آموزش و پرورش مبتنی بر ” باتوجه به مشکلات معلمین خرید خدمات آموزشی ضرورت دارد وزیر محترم در اسرع وقت به عقد قرارداد و پرداخت حقوق معوقه آن عزیزان اقدام نمایید..”واصله از هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی به موجب نامه مثبوت به شماره 1341811 مورخ 1400/04/08 برابر پیگیری های به عمل آمده از سوی دفتر امور مجلس این معاونت و براساس گزارش معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع این وزارت، به استحضار می رساند:
نیروهای خرید خدمات آموزشی بعد از سال 1393 به استناد ماده (41) قانون الحاق برخی از موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 1393/12/04 مجلس شورای اسلامی به صورت خرید خدمات آموزشی از طریق مراکز و موسسات غیر دولتی توسط وزارت آموزش و پرورش به کارگیری شده اند و ادامه فعالیت آنان، مطابق با مفاد بخشنامه شماره 140265 مورخ  1399/06/10 مشروط به نیاز استان و در اختیار کارگروه استانی شیوه نامه اجرایی طرح خرید خدمات آموزشی است از طرفی به موجب بند (هـ) قسمت2-3 بخشنامه یاد شده، پرداخت صحیح و به موقع حقوق نیروهای خرید خدمات آموزشی (در چارچوب مقررات متناسب با حداقل قانون کار و با احتساب 24 ساعت تدریس به عنوان کار تمام وقت ) به عهده خدمت دهنده (پیمانکار) است. این مهم به عنوان یک رویکرد جدید و در راستای دفاع از حقوق نیروهای خرید خدمات آموزشی، ایجاد انگیزش و رضایت مندی شغلی و تحقق عدالت در بخشنامه ابلاغی گنجانده شده است و بر این اساس در قبال 24 ساعت تدریس تمام وقت (همانند سایر معلمان شاغل)، پرداخت حداقل حقوق کار ( موضوع مصوبات شورای عالی کار و بخشنامه های شماره 7933 مورخ 1399/10/26 و 48692 مورخ 1399/3/31 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به نیروها و بیمه پردازی کامل (30 روز) موضوعیت داشته و در موارد کمتر از 24 ساعت اشتغال به تدریس ( مانند 18 یا 12 ساعت در هفته)، اقدام به محاسبه و پرداخت مزد و مزایای نیروها، به استناد ماده (39) قانون کار و متناسب با ساعات کار انجام یافته بلامانع است. ضمناً در خصوص نیروهای خرید خدمات آموزشی نکات ذیل حائز اهمیت می باشد:
*سابقه خدمت این نیروها جزء سابقه دولتی محسوب نمی گردد و استخدام و یا تبدیل وضعیت آنان مقدور نمی باشد. البته بر اساس تبصره دوم ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» (جلسه 833 مورخ 1399/08/27 شورای عالی انقلاب فرهنگی) افرادی که به استناد یکی از قوانین و مقررات موضوعه یا واحدهای آموزشی و تربیتی آموزش و پرورش همکاری نموده اند، در شرایط برابر با سایر داوطلبان و صرفاً پس از گذارندن دوره مهارت آموزشی یک ساله در دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بکارگیری خواهند شد. مدت همکاری تمام وقت این افراد از حداکثر سن برای شرکت در آزمون های استخدامی وزارت اموزش و پرورش کسر می شود. بنابراین میزان خدمت معلمان به کارگیری شده در طرح خرید خدمات آموزشی در صورت داشتن شرایط مندرج در ماده واحده مذکور به حداکثر سن آنان جهت شرکت در آزمون استخدامی افزوده خواهد شد.
* با عنایت به مفاد بند (1-2) ماده (1) شیوه نامه اجرایی فوق الذکر، خرید خدمات آموزشی برای « تامین خدمات تخصصی آموزشی مورد یاز این وزارت برای پوشش دانش آموزان لازم التعلیم در مناطق فاقد ظرفیت کافی در مدارس دولتی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی واجد صلاحیت اطلاق می گردد و بکارگیری نیرو با پست خدمتگزار در طرح خرید خدمات آموزشی وجاهت قانونی ندارد.

قاسم احمدی لاشکی
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا