پیش‌بینی ایجاد صندوق‌های پیشرفت و عدالت در هر استان مقدمه تقویت حکمرانی

محمدصالح جوکار در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص تحول در حوزه حکمرانی با پیش‌بینی ایجاد صندوق های پیشرفت و عدالت در هر استان، گفت: تقویت حکمرانی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها آرزوی دیرینه نمایندگان است. با فاصله گرفتن از تمرکزگرایی، توزیع عادلانه بودجه و منابع و تفویض اختیار به مدیران محلی انجام امور به استان‌ها و استانداران گام‌های بلندتری در پیشرفت و توسعه می‌توان برداشت.

دولت سیزدهم به دنبال رفع تمرکزگرایی

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه که مسلم است اینکه در کشور ما بودجه به صورت متمرکز و ملی پیش بینی می‌شود اما کار در استان و منطقه انجام می‌شود. بودجه در اختیار وزارتخانه است ولی کار در سطح منطقه و شهر انجام می‌شود. این مسئله با ساختار اداری کشور مغایرت دارد و موجب بروکراسی بیشتر و رانت می‌شود و نهایتا فساد بیشتر را به دنبال دارد.

وی با اشاره به سیاست دولت سیزدهم و رئیس جمهور در تقویت حکمرانی کشور، اظهار کرد: سیاست منطقی دولت، تغییر در ساختار بودجه است. دولت می‌خواهد از تمرکز گرایی به سمت منطقه‌ای و استانی حرکت کند تا بهره‌وری افزایش و هدر رفت بودجه کاهش پیدا کند.

جوکار معتقد است: در مرکز، شاهد عدم شناخت نسبت به مسائل اقلیمی و منطقه‌ای و توانمندی شهرها و استان‌ها دیده می شود لذا با به کار بستن همه توانمندی استان می‌توان گام بزرگی برداشت. همچنین با این اقدام در سال 1401 می‌توان شاهد اقدام موثری در حوزه حکمرانی بود.

افزایش اختیار استانداران با ایجاد صندوق های پیشرفت و عدالت

وی تصریح کرد: در صورتی که سازمان برنامه و بودجه اجازه دهد که بودجه پیش بینی شده در استان و با ایجاد صندوق های پیشرفت و عدالت توزیع شود، اختیار از سازمان برنامه و بودجه اخذ و به استانداری‌ها و فرمانداری ها واگذار می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان داشت: در مرحله اول صندوق های پیشرفت و عدالت در هر استان ایجاد می‌شود سپس2 هزار میلیارد تومان به هر استان برای پشتیبانی از این صندوق اختصاص می‌یابد. مازاد درآمدهای استان‌ها نیز به این صندوق واریز می‌شود، همچنین با استفاده از ظرفیت‌های صنایع و معادن و منابع درآمدی دیگر استان ها به تقویت این صندوق ها کمک می‌شود. این اقدام موجب افزایش رقابت بین استان‌ها شده و اختیار استانداران در تصمیم گیری‌ها را افزایش می‌دهد.

درآمد یک استان صرف هزینه‌های دیگر استان ها نمی‌شود

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: منابع درآمدی و هزینه‌ای هر استان در بودجه مشخص شده است، مازاد بر درآمد هر استان برای توسعه و پیشرفت استان به صندوق‌های پیشرفت و عدالت واریز می‌شود لذا نگرانی درباره اینکه درآمد یک استان صرف هزینه‌های استان دیگر شود، وجود ندارد./

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا