بررسی طرح افزایش تعداد نمایندگان بزودی در کمیسیون به اتمام می رسد/ در صورت تایید در صحن مجلس، 2 نماینده به استان یزد اضافه خواهد شد

دکتر محمد صالح جوکار با اشاره به بررسی افزایش تعداد نمایندگان مجلس در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، گفت: بحث افزایش تعداد نمایندگان مجلس چندین شاخص از لحاظ پراکندگی جمعیت، مسائل امنیتی، جمعیت و محرومیت دارد که در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه برخی از استان ها از نظر تعداد نمایندگان مجلس مشکلی ندارند، افزود: برخی از استان ها نیاز به بررسی مجدد داشت که کارگروه با حضور مجمع نمایندگان آن استان نشستی برگزار خواهد کرد و در صورت امکان تا پایان هفته آینده این موضوع به سرانجام برسد.

وی گفت: طبق شاخص های تدوین شده به استان ها یک یا دو نماینده اضافه خواهد شد و برخی استان ها هم بر اساس این شاخص ها شاید مشمول این طرح نشود.

جوکار با بیان اینکه استان یزد با توجه به شاخص ها، جزء این طرح خواهد بود، اذعان داشت: بر اساس شاخص های تعریف شده ۲ نماینده در این طرح به تعداد نمایندگان استان یزد اضافه خواهد شد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اضافه کرد: نهایتا پس از به اتمام رسیدن این طرح در کمیسیون، در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد و اگر رأی بیاورد، مشکل حوزه های انتخابیه حل خواهد شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا