سلسله دیدار های مردمی دکتر جوکار «حسینیه آقا»

در ادامه سلسله دیدار ها و نشست های مردمی دکتر محمد صالح جوکار،نشست چهره به چهره با مردم در حسینیه آقا برگزار شد.

دیدار مردمی دکتر جوکار حسینیه آقا
دیدار مردمی دکتر جوکار حسینیه آقا
دیدار مردمی دکتر جوکار حسینیه آقادیدار مردمی دکتر جوکار حسینیه آقا
دیدار مردمی دکتر جوکار حسینیه آقا
دیدار مردمی دکتر جوکار حسینیه آقا
دیدار مردمی دکتر جوکار حسینیه آقا
دیدار مردمی دکتر جوکار حسینیه آقا
دیدار مردمی دکتر جوکار حسینیه آقا
دیدار مردمی دکتر جوکار حسینیه آقا
دیدار مردمی دکتر جوکار حسینیه آقا
دیدار مردمی دکتر جوکار حسینیه آقا
دیدار مردمی دکتر جوکار حسینیه آقا
دیدار مردمی دکتر جوکار حسینیه آقا
دیدار مردمی دکتر جوکار حسینیه آقا
دیدار مردمی دکتر جوکار حسینیه آقا
دیدار مردمی دکتر جوکار حسینیه آقا
دیدار مردمی دکتر جوکار حسینیه آقا
دیدار مردمی دکتر جوکار حسینیه آقا
دیدار مردمی دکتر جوکار حسینیه آقادیدار مردمی دکتر جوکار حسینیه آقا
دیدار مردمی دکتر جوکار حسینیه آقا
دیدار مردمی دکتر جوکار حسینیه آقا
دیدار مردمی دکتر جوکار حسینیه آقا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا