نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به ریاست محمدصالح جوکار

نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدصالح جوکار رئیس این کمیسیون و نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شواری اسلامی و با حضور فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به ریاست محمدصالح جوکار
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به ریاست محمدصالح جوکار
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به ریاست محمدصالح جوکار
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به ریاست محمدصالح جوکار
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به ریاست محمدصالح جوکار
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به ریاست محمدصالح جوکار
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به ریاست محمدصالح جوکار
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به ریاست محمدصالح جوکار
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به ریاست محمدصالح جوکار
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به ریاست محمدصالح جوکار
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به ریاست محمدصالح جوکار
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به ریاست محمدصالح جوکار
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به ریاست محمدصالح جوکار
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به ریاست محمدصالح جوکار
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به ریاست محمدصالح جوکار
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به ریاست محمدصالح جوکار
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به ریاست محمدصالح جوکار
نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به ریاست محمدصالح جوکار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا